• Lorem ipsum

 

Disclaimer voor Greensweet-stevia.nl

Greensweet-stevia (Kamer van Koophandel: 71342761), hierna te noemen Greensweet-stevia, verleent u hierbij toegang tot greensweet-stevia.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Greensweet-stevia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid                             

Greensweet-stevia spant zich in om de inhoud van greensweet-stevia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op greensweet-stevia.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Greensweet-stevia.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op greensweet-stevia.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Greensweet-stevia. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op greensweet-stevia.nl. Greensweet-stevia oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op greensweet-stevia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Greensweet-stevia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Greensweet-stevia en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Greensweet-stevia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.