• Lorem ipsum

Disclaimer
Green Sweet verleent je toegang tot haar website en geeft je de mogelijkheid om de aangeboden producten te kopen. Green Sweet heeft het recht om de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daar vooraf mededelingen over te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid                             
Green Sweet spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor productinformatie en prijzen geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom van de merknaam Green Sweet, het beeldmerk van Green Sweet en de website van Green Sweet inclusief beeldmateriaal en tekst liggen bij Green Sweet.
Het kopiëren, verspreiden en/of elk ander gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Green Sweet.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.