• Lorem ipsum

Algemeen

Greensweet-stevia is op vele punten verkrijgbaar in Nederland en België.
Ook bij vele webshops die zich richten op gezonde voeding en een gezonde levensstijl.
Maar u kunt ook bij ons terecht voor uw online aankopen van Stevia producten.
Het gehele assortiment is aanwezig en u kunt rechtstreeks met ons chatten als u snel informatie wilt.
We besteden veel aandacht aan uw aankopen en we krijgen vaak te horen dat het een feest is om onze
pakketjes in ontvangst te nemen.
Daarnaast verzenden we boven de € 30,- gratis

Verzendkosten 

Wij verzenden onze producten met Parcel Pro DHL. De verzendkosten bedragen € 5,95. 
Indien het formaat van het product het toe staat (bijvoorbeeld Belgische chocolade) wordt het product verzonden met brievenbuspost (€ 4,25). 

In het winkelmandje vind je de juiste verzendkosten.
Gratis verzending boven de € 30,00.

België 

Voor bestellingen in België rekenen wij € 7,50 verzendkosten.
Gratis verzenden boven de € 40,00

Levertijd

Na betaling van je bestelling verzenden we deze binnen 3 werkdagen. 
Je ontvangt een verzendbevestiging wanneer je bestelling is verzonden.
Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens het transport te voorkomen. Mochten er toch beschadigingen zijn neem zo snel mogelijk contact  met ons op dan komen we samen tot een oplossing.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Greensweet-stevia, Susan Jansen, Tweede Hervendreef 25, 5232 JA te 's-Hertogenbosch, Telefoonnummer 073-6909025 Email: [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Download hier het formulier voor ontbinding/ herroeping

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de directe kosten van terugzending voor zijn rekening. 
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;