• Lorem ipsum

 

Greensweet-stevia

Privacy Verklaring

15 mei 2018

Hier vind je de privacy verklaring van Greensweet-stevia. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Greensweet-stevia.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Greensweet-stevia is een onderneming die haar klanten meer dan alleen maar suikervrije stevia producten aanbied. Greensweet-stevia heeft een uitgebreide online webshop, https://www.greensweet-stevia.nl/  waar alle informatie over onze producten, acties, recepten, blogs, reviews, verkooppunten en men kan al onze producten online bestellen. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Greensweet-stevia verzameld worden. Namelijk door dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of zelf om informatie vraagt. Verder geven wij je de kans om een recepten E-book te downloaden en hiervoor verzamelen we je email adres zodat je d.m.v een link dit E- book kunt downloaden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Greensweet-stevia, neem
dan gerust contact op!

Greensweet-stevia

Tweede Hervendreef 25 (alleen op afspraak)
5232 JA 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer 0736909025
Email: [email protected]
KvK: 71342761
BTW nr: NL001741173B60

Greensweet is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Susan Jansen.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Greensweet-stevia. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Greensweet-stevia stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel
en anderzijds gericht op kennisdeling. Je gegevens en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Greensweet-stevia. 

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Greensweet-stevia via de
website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

De website van Greensweet-stevia verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Greensweet-stevia vergaart en verwerkt voor haar activiteiten de volgende soorten data:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon gegevens
 • Opt-in gegevens t.a.v. het willen ontvangen van de Greensweet-stevia nieuwsbrieven
 • Bankgegevens
 • e-mail adressen van klanten/opdrachtgevers
 • Procesgegevens t.a.v. betalingen en de status van de orderafhandeling

Derde partijen

Op dit moment (mei 2018) maakt Greensweet-stevia gebruik van de volgende partners aan wie informatie wordt verstrekt en/of waarvan informatie wordt verkregen in het kader van het uitvoeren van de opdrachten van klanten.

Verwerkers/partners:

 • Molly
 • Moneybird
 • Mailchimp
 • Lightspeed
 • C. van Rijnsbergen B.V.
 • ITHJ.nl B.V
 • MyParcel
 • Bol.com
 • Trusted Shops
 • Billink achteraf betalen

Om de levering, toezending en facturatie van je bestellingen goed te verzorgen maken wij gebruik van een aantal externe dienstverleners. Met al deze partijen zijn goede afspraken gemaakt en zijn (waar dit van toepassing is) verwerkersovereenkomsten afgesloten.

De gegevens die Greensweet-stevia ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Greensweet-stevia, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Greensweet-stevia via mail, dan worden die gegevens
die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Greensweet-stevia verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Greensweet-stevia of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande
software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn
elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Greensweet-stevia privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Greensweet-stevia vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Greensweet-stevia. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Greensweet-stevia. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via
de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Greensweet-stevia opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Greensweet-stevia al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Greensweet vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens door Greensweet-stevia.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Greensweet-stevia niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Greensweet-stevia jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw
gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Plichten

Greensweet-stevia verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Greensweet-stevia via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of in contact met je te komen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Greensweet-stevia de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Greensweet-stevia met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Greensweet-stevia behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Greensweet-stevia dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Greensweet-stevia te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Greensweet-stevia

Susan Jansen
Tweede Hervendreef 25 (alleen op afspraak)
5232 JA 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer 073699025
 
Email: [email protected]
KvK: 73142761
BTW nr: NL001741173B60